Cerca Social, un nou paradigma de cerca basat en xarxes socials i Web 2.0.

Cerca Social, un nou paradigma de cerca basat en xarxes socials i Web 2.0.

Els cercadors actuals han perdut molta eficiència degut al negoci que hi ha al darrera dels principals cercadors. Els ciutadans necessiten noves eines per cerca informació que ofereixin més qualitat de resposta. L’objectiu del projecte ASKS és proveir als usuaris d’un nou paradigma de cerca basat en xarxes socials, agents personals i eines semàntiques. Es pretén reduir les dificultats dels usuaris a l’hora de buscar respostes a Internet a partir d’eines Web 2.0.